Strony błędów

Opis błędów wyświetlanych przez rejestrator APUS:

Kod błędu Opis błędu
#E0 LOOP błąd krytyczny - uruchom ponownie urządzenie -jeżeli problem będzie się powtarzał przy każdym uruchomieniu to skontaktuj się ze sprzedającym poprzez system dostępny pod adresem serwis.mv2.pl
#E1 GJS brak głównego pliku konfiguracyjnego urządzenia - aby spróbować rozwiązać problem należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi
#E2 GJS nieprawidłowa ilość zmiennych w głównym pliku konfiguracyjnym urządzenia - aby spróbować rozwiązać problem należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi
#E3 GJS nieprawidłowe wartości zmiennych w głównym pliku konfiguracyjnym urządzenia - aby spróbować rozwiązać problem należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi
#E4 GJS niepełna ilość zmiennych w głównym pliku konfiguracyjnym urządzenia - aby spróbować rozwiązać problem należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi
#E5 RTC błąd zegara sprzętowego - uruchom ponownie urządzenie - jeżeli problem będzie się powtarzał przy każdym uruchomieniu to mogą być konieczne do wykonania czynności w serwisie - w takim przypadku wyślij zgłoszenie poprzez system dostępny pod adresem serwis.mv2.pl
#E6 MEM błąd sprzętowy pamięci - uruchom ponownie urządzenie - jeżeli problem będzie się powtarzał przy każdym uruchomieniu to mogą być konieczne do wykonania czynności w serwisie - w takim przypadku wyślij zgłoszenie poprzez system dostępny pod adresem serwis.mv2.pl
#E9 EM brak pliku identyfikatorów - aby spróbować rozwiązać problem podłącz rejestrator przez przewód USB i wykonaj synchronizację - plik powinien zostać ponownie zapisany do urządzenia
#E10 LOG błąd w procedurze LOG - jeżeli problem będzie się powtarzał przy każdym uruchomieniu to konieczne może być ponowne wgranie oprogramowania z systemem plików zgodnie z instrukcją zamieszczoną w instrukcji obsługi
#E11 DF brak miejsca na urządzeniu - konieczne może być usunięcie danych z urządzenia zgodnie z procedurą opisaną pod adresem: XXXXX lub ponowne wgranie oprogramowania z systemem plików zgodnie z instrukcją zamieszczoną w instrukcji obsługi
#E12 DF brak podstawowego systemu plików konfiguracyjnych - należy wykonać ponowne wgranie oprogramowania z systemem plików zgodnie z instrukcją zamieszczoną w instrukcji obsługi
#E14 LOG brak aktualnego pliku logowania - jeżeli problem będzie się powtarzał przy każdym uruchomieniu to konieczne może być ponowne wgranie oprogramowania z systemem plików zgodnie z instrukcją zamieszczoną w instrukcji obsługi