Warunki uruchomienia

Jesteś tutaj:
Tematy

Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że rejestrator jest prawidłowo przymocowany i podłączony do źródła zasilania.

  • Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do zasilacza o parametrach 5V DC / 1.0A
  • Nie odłączaj zasilania rejestratora w trakcie jego pracy (szczególnie w momencie zapisu danych w urządzeniu).
  • Przed wyjęciem źródła zasilania, aby prawidłowo wyłączyć urządzenie należy kliknąć przycisk X.
    W tym celu należy przytrzymać go przez dłuższą chwilę. Dopiero po zgaszeniu podświetlenia oraz wyczyszczeniu ekranu można fizycznie odłączyć od urządzenia zasilanie. Niezastosowanie się do tej procedury może w skrajnych przypadkach spowodować uszkodzenie wewnętrznej pamięci, co będzie skutkowało utratą danych i koniecznością ponownego wgrania oprogramowania za pomocą programu serwisowego.

Next Pierwsze uruchomienie