Rejestrowanie zdarzeń

Jesteś tutaj:
Tematy

W zależności od aktualnie wybranego trybu pracy urządzenia należy:

  1. Dla rejestratora z ustawionym trybem „wybór wejścia/wyjścia za pomocą przycisków ▲ WEJŚCIE ▼ WYJŚCIE” . Aby zarejestrować zdarzenie należy kliknąć na klawiaturze jeden z wybranych przycisków i zbliżyć identyfikator do czytnika. Prawidłowo zarejestrowane zdarzenie zostanie potwierdzone napisem zgodnym z wcześniej dokonanym wyborem tj. WEJŚCIE lub WYJŚCIE na zielonym tle a także krótkim sygnałem dźwiękowym.
  2. Dla rejestratora z ustawionym trybem wejściowy – bez użycia przycisków lub wyjściowy – bez użycia przycisków. Aby zarejestrować zdarzenie wystarczy zbliżyć identyfikator do czytnika. Prawidłowo zarejestrowane zdarzenie zostanie potwierdzone napisem OK na zielonym tle a także krótkim sygnałem dźwiękowym.
  3. W przypadku nie zarejestrowania zdarzenia na ekranie pojawi się napis BŁĄD na czerwonym tle a także dłuższy sygnał dźwiękowy. Sytuacja taka może mieć miejsce w kilku następujących przypadkach: identyfikator, który został użyty nie został zaprogramowany w danym rejestratorze – aby prawidłowo rejestrować zdarzenia urządzenie musi posiadać zsynchronizowaną z programem Czas.pro 2.0 aktualną listę pracowników i przypisanych do nich identyfikatorów, w przypadku pastylek dotykowych mogło dojść do zbyt krótkiego zetknięcia pastylki ze stykami czytnika – w takim przypadku należy powtórzyć próbę odczytu identyfikatora.
  • Aby zarejestrować zdarzenie należy kliknąć na klawiaturze urządzenia jeden z przycisków WEJ /WYJ a następnie zbliżyć IDENTYFIKATOR celem rejestracji zdarzenia
  • Prawidłowo zarejestrowane zdarzenie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz napisem.
  • W przypadku nie zarejestrowania zdarzenia na ekranie pojawi się napis BŁĄD.
  • REJESTRATOR pozwala na rejestrację zdarzeń tylko za pomocą tych IDENTYFIKATORÓW, którym zostali przypisani Pracownicy.
Previous Działanie rejestratora
Next Sprawdzenie numeru identyfikatora