Przywracanie fabrycznych ustawień konfiguracyjnych

Jesteś tutaj:
Tematy

Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wykasowanie aktualnych ustawień konfiguracyjnych urządzenia (parametry sieci WIFI, preferencji wyświetlacza etc.)

Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie usunie zdarzeń wejść / wyjść które znajdują się w urządzeniu. Jeżeli chcesz usunąć całą zawartość zapisanych zdarzeń musisz skorzystać z metody opisanej tutaj.

Procedura przywracania:

  • Zatrzymaj program w rejestratorze przyciskiem X i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
  • Trwale przytrzymując przycisk X uruchom ponownie urządzenie podłączając je do źródła zasilania.
  • Trzymaj wciśnięty przycisk aż do chwili pojawienia się komunikatu, następnie postępuj zgodnie z jego treścią.
Previous Sprawdzenie numeru identyfikatora