Pierwsze uruchomienie

Jesteś tutaj:
Tematy

Aby móc zacząć korzystać z REJESTRATORA w pierwszej kolejności należy dodać go do programu i wykonać pierwszą synchronizację (KROK 1-2), która pobiera przypisane do REJESTRATORA IDENTYFIKATORY. (te znajdujące się w pudełku). Następnie należy uzupełnić w programie informacje o Pracownikach i dokonać drugiej SYNCHRONIZACJI (KROK 3-5), która pozwoli na rejestrowanie zdarzeń za pomocą urządzenia.

 1. Włącz REJESTRATOR podłączając go do źródła zasilania.
 2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi i potwierdź zapoznanie się z nią..
 3. Na WYŚWIETLACZU pojawią się ikony WEJ /WYJ oraz aktualna godzina.
 4. Włóż do napędu CD/DVD płytę z oprogramowaniem – zainstaluj je postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na monitorze.
 5. Uruchom program CZAS.PRO 2.0, klikając dwukrotnie na ikonę programu:
 6. KROK 1 – dodanie REJESTRATORA:
 1. KROK 2 – konfiguracja IDENTYFIKATORÓW:
 1. KROK 3/4 – konfiguracja GRUP I PRACOWNIKÓW:
 • Aby móc rejestrować zdarzenia przypisz dostępne IDENTYFIKATORY Pracownikom.
 • Rejestrator bez pobranych informacji o przypisanych Pracownikom IDENTYFIKATORACH będzie reagował na próbę zarejestrowania zdarzenia sygnałem dźwiękowym oraz wyświetleniem napisu BŁĄD.
 1. KROK 5 – synchronizacja
Previous Warunki uruchomienia