Informacje ogólne

Jesteś tutaj:
Tematy

Rejestrator APUS przeznaczony jest do wspomagania rejestracji czasu pracy osób posługujących się identyfikatorami.

Urządzenie produkowane jest w dwóch wariantach kolorystycznych (jasny szary / czarny) a także w kilku wersjach różniących się od siebie sposobem identyfikacji:

  • APUS M – identyfikacja zbliżeniowa na częstotliwości 13.56MHz – kartą, brelokiem lub telefonem z obsługą NFC (MIFARE ISO/IEC 14443A)
  • APUS U – identyfikacja zbliżeniowa na częstotliwości 125kHz – kartą lub brelokiem (UNIQUE EM 4100)
  • APUS I – identyfikacja dotykowa za pomocą pastylki (1-Wire iButton)

Ponadto każda z powyższych wersji istnieje w dodatkowym wariancie umożliwiającym pracę w rozszerzonym zakresie temperatur i w miejscach o podwyższonym poziomie wilgotności – wersje te są oznaczane literą H – np. APUS IH.

Dzięki dostępności opisanych powyżej wersji Klient posiada możliwość (np. w przypadku wymiany starego rejestratora czasu pracy na nowy) doboru wariantu urządzenia do już posiadanych i funkcjonujących identyfikatorów swoich pracowników. Może to znacząco uławić migrację do nowego rozwiązania jak i zmniejszyć koszty do niezbędnego minimum.

Rejestrator APUS jest urządzeniem prostym i zarazem bardzo funkcjonalnym. Rejestrator posiada wbudowany bardzo dokładny zegar czasu rzeczywistego, który pracuje i podtrzymuję ustawioną datę i godzinę nawet przy odłączonym zasilaniu zewnętrznym. Nie wymaga żadnej zaawansowanej interakcji z pracownikami dokonującymi rejestracji wejść i wyjść.

Urządzenie umożliwia komunikację z programem do ewidencji czasu pracy równolegle w dwóch trybach:

  • poprzez komunikację przewodem USB,
  • za pośrednictwem połączenia Wi-Fi w ramach sieci LAN (lub w trybie Access Point)

 

Należy dokładnie zapoznać się z poniższą Instrukcją w celu poprawnej instalacji oraz świadomego korzystania z Rejestratora.

Za szkody spowodowane poprzez niezastosowanie się do zasad umieszczonych w Instrukcji odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Zabrania się:

  • rozkręcania obudowy rejestratora oraz jakiegokolwiek ingerowania w jego budowę. Próby ingerencji, dokonywania samodzielnych modyfikacji lub napraw skutkują utratą uprawnień gwarancyjnych na urządzenie,
  • pozostawiania urządzenia podłączonego do ładowarki bez nadzoru;
  • używania rejestratora niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz ingerowania w jego oprogramowanie.

Uwaga: W trakcie procesu produkcyjnego na obudowie urządzenia mogły powstać nieznaczne rysy i otarcia nie mające wpływu na funkcjonalność urządzenia a także nie będące podstawą do reklamacji. Urządzenie jest wyposażone w 4 przyciskową klawiaturę która w trakcie użytkowania urządzenia może ulec zużyciu (np. pęknięcie, wytarcie, odbarwienie) Zużycie klawiatury wynikające z jej zwyczajnego użytkowania nie jest podstawą do reklamacji.

 

Next Specyfikacja