Działanie rejestratora

Jesteś tutaj:
Tematy
  • REJESTRATOR do prawidłowego działania wymaga podłączenia do źródła zasilania za pomocą dołączonego zasilacza.
  • Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do zasilacza o parametrach 5V DC / 1.0A
  • Nie odłączaj zasilania rejestratora w trakcie jego pracy (szczególnie w momencie zapisu danych w urządzeniu).
  • Przed wyjęciem źródła zasilania, aby prawidłowo wyłączyć urządzenie należy kliknąć przycisk X.
    W tym celu należy przytrzymać go przez dłuższą chwilę. Dopiero po zgaszeniu podświetlenia oraz wyczyszczeniu ekranu można fizycznie odłączyć od urządzenia zasilanie. Niezastosowanie się do tej procedury może w skrajnych przypadkach spowodować uszkodzenie wewnętrznej pamięci, co będzie skutkowało utratą danych i koniecznością ponownego wgrania oprogramowania za pomocą programu serwisowego.
Next Rejestrowanie zdarzeń