Usuwanie zdarzeń

Tematy

Wszystkie wpisy tzn. kompletne, posiadające informację o wejściu/wyjściu, a także wpisy częściowe (same wejścia lub same wyjścia) można swobodnie usuwać z bazy. Jeżeli użytkownik chce usunąć wpis z bazy danych musi posłużyć się przyciskiem Usuń.

Uwaga: Wszelkie zmiany wprowadzone do bazy danych poprzez edycję czy usunięcie są nieodwracalne. W przypadku dokonania edycji można zmienione dane przywrócić ręcznie do pierwotnych wartości, natomiast usunięcie powoduje, iż danych nie można w żaden sposób odzyskać. Jeżeli użytkownik raz usunie wpisy dla określonego pracownika, a następnie postanowi je przywrócić do tej samej bazy danych podłączając rejestrator i synchronizując dane okaże się to niemożliwe. Raz zsynchronizowane dane nie podlegają ponownemu pobraniu do tej samej bazy danych – pobrane zostaną tylko te wejścia/wyjścia, które miały miejsce po ostatniej synchronizacji danego Rejestratora. Stworzenie nowej bazy i pobranie do niej wejść/wyjść też może okazać się nieskuteczne, gdyż jak opisano w dziale Synchronizacji stworzenie nowej bazy o takiej samej strukturze i danych nie gwarantuje, iż obie bazy będą posiadały identyczną wewnętrzna numerację rekordów, co może spowodować nieścisłości w synchronizacji.

Previous Dodawanie nieobecności
Next Raporty