Rejestrator

Tematy

Przed rozpoczęciem dodawania

Przed rozpoczęciem dodawania urządzenia podłącz rejestrator zasilania oraz do komputera za pomocą przewodu USB.


Dodawanie automatycznie

 • uruchom program
 • na stronie startowej programu kliknij przycisk Wyszukaj nowe urządzenie automatycznie (znajdujący się w prawej górnej części ekranu)
 • poczekaj aż program rozpozna urządzenie
 • program wyświetli numer znalezionego urządzenia oraz zapyta czy dodać je do systemu kliknij Tak
 • na ekranie pojawi się okno dodawania nowego urządzenia – wprowadź nazwę miejsca instalacji – pozostałe pola program wypełni automatycznie:
Uzupełniasz nazwę miejsca instalacji urządzenia
 • zatwierdź klikając Zapisz.
 • po dodaniu urządzenia program zapyta czy dokonać synchronizacji, potwierdź klikając Tak (*)
 • system nawiąże połączenie z urządzeniem i pobierze z niego dane niezbędne do dalszej konfiguracji programu (w tym zapisane w urządzeniu identyfikatory)
 • po dokonaniu synchronizacji na ekranie głównym pojawi się informacja o statusie połączenia z urządzeniem.
 • rozłącz połączenie klikając w górnym lewym narożniku na suwak z napisem Połączony
 • po rozłączeniu suwak zmieni kolor i pojawi się informacja, iż program nie jest połączony z urządzeniem:

(*) Jeśli pominiesz proces automatycznej synchronizacji musisz nawiązać połączenie z urządzeniem ręcznie:
wybrać listy urządzeń znajdującej się po lewej stronie rejestrator
nawiązać połączenie klikając na suwak
kliknąć Synchronizuj.
Dopiero po wykonaniu pierwszej synchronizacji możesz przejść do następnych kroków.


Dodawanie ręcznie

 • otwórz zakładkę Urządzenia
 • kliknij przycisk Dodaj (znajdujący się w górnej części ekranu nad tabelą z listą urządzeń)
 • z listy wybierz opcję Ręcznie
 • uzupełnij dane:
  nr urządzenia – wprowadź numer znajdujący się na etykiecie urządzenia zgodny ze wzorem AXXXXXXX gdzie A – litera, X – cyfra
  typ – wybierz technologię w które pracuje urządzenie
  miejsce instalacji – nazwa miejsca instalacji
  port PC – port COM pod którym znajduje się urządzenie
 • zakończ wprowadzanie klikając Zapisz

Ważne: Należy upewnić się iż numer seryjny został dokładnie wprowadzony, gdyż przy próbie podłączenia Rejestratora do komputera nastąpi porównanie wpisanego numeru z tym, który zapisany jest w Rejestratorze. Jeśli numery te nie będą ze sobą zgodne nie będzie możliwe komunikowanie się z Rejestratorem.

Dodane urządzenie pojawi się na liście urządzeń w zakładce Urządzenia oraz na stronie głównej programu. Jeśli w urządzeniu zapisane były identyfikatory i dokonano pierwszej synchronizacji to pojawią się one w zakładce Identyfikatory.


Edycja rejestratora

W każdej chwili można zmienić dane dotyczące rejestratorów klikając przycisk Edytuj . Edycja pozwala na zmianę zarówno nr seryjnego, nazwy, jak i portu komunikacyjnego .

Uwaga: Zmiana nazwy Rejestratora spowoduje, iż w raportach wygenerowanych na podstawie wejść i wyjść zarejestrowanych przez pracowników w okrasach poprzedzających zmianę nazwy widoczna będzie nowa nazwa Rejestratora. Przykładowo jeżeli do 20.01 dany Rejestrator nazywany był Hala, a od 21.01 nazywany jest Magazyn, to generując raport za okres np. od 10.01 do 22.01 wszystkie wejścia i wyjścia zarejestrowane na tym urządzeniu otrzymają nową nazwę Magazyn


Usuwanie rejestratora

Rejestratory można usuwać z listy dostępnym przyciskiem Usuń . Operacja ta jest trwała, co oznacza, że nie będzie możliwe ponowne przywrócenie danego rejestratora w sposób umożliwiający prawidłowe powiązanie przechowywanych w bazie danych wejść i wyjść z urządzeniem. Spowoduje to utratę nazwy miejsca zarejestrowanego wcześniej wejścia/wyjścia w raportach. W kolumnie, gdzie powinna widnieć nazwa miejsca wejścia lub wyjścia pojawi się odpowiednio napis: Brak miejsca wejścia / Brak miejsca wyjścia.

Jeżeli chcesz ponownie umieścić dany rejestrator na liście musisz dodać go jeszcze raz. Nie spowoduje to jednak, iż poprzednie wejścia i wyjścia zarejestrowane na tym urządzeniu, a przechowywane w bazie danych czy raportach, otrzymają nową nazwę miejsca. Nowo dodane urządzenie otrzyma kolejny numer porządkowy w bazie danych i dopiero następujące po tych zmianach zarejestrowane wejścia/wyjścia będą mogły prezentować na raportach aktualną nazwę Rejestratora.

Previous Pierwsze uruchomienie programu
Next Identyfikatory