Raporty

Tematy

Dostępne są trzy rodzaje raportów – w formacie PDF, CSV oraz TXT.

 • otwórz zakładkę Zdarzenia
 • wybierz interesujący cię przedział czasowy oraz grupę/pracownika
 • kliknij Eksportuj
 • na ekranie pojawi się formularz eksportu, w którym definiujesz co chcesz wygenerować:
  Rodzaj eksportu – do wyboru: PDF, txt, csv
  – format eksportu: poziomo / pionowo (dla dokumentów PDF)
  Szablon – możesz wybrać gotowy szablon
  Wyświetlaj akcje – wybierz czy chcesz wyświetlać informacje o wejściach/wyjściach oraz nieobecnościach (Inne)
  Pokaż kolumny – zdecyduj które kolumny mają widnieć na raporcie
  Dodaj nagłówek – możesz dodać do raportu nagłówek zawierający odpowiednie pola (w zależności od wybranego typu raportu)
  Wyświetl podsumowanie – możesz dodać podsumowanie (w zależności od wybranego typu raportu)
  Inne – dodatkowe opcje

W zależności o wyboru rodzaju generowanego raportu niektóre pola wyboru są niedostępne.

Previous Usuwanie zdarzeń