Pracownicy

Tematy

Aby móc zacząć rejestrować zdarzenia należy przypisać pracowników do dodanych do systemu identyfikatorów. Do prawidłowego ewidencjonowania i weryfikacji wejść/wyjść niezbędni są w programie zdefiniowani pracownicy. Jeżeli zostaną dodane do Rejestratora identyfikatory i nie przypisze się do nich żadnych pracowników, to przy synchronizacji wejść/wyjść nie zobaczymy danych. Identyfikatory muszą zostać przypisane do pracowników przed synchronizacją danych.

Jednemu pracownikowi można w danej chwili przypisać tylko jeden identyfikator zbliżeniowy.

Dodanie pracownika

  • uruchom zakładkę Pracownicy
  • kliknij przycisk Dodaj (znajdujący się w górnej części ekranu tuż nad tabelą z pracownikami)
  • uzupełnij okno dodawania pracownika
  • zakończ klikając Zapisz

Edycja danych pracownika – zmiana identyfikatora, nazwiska

Przycisk Edytuj pozwala zmienić wszystkie dane pracownika – imię, nazwisko, przypisać/odpiąć grupę oraz identyfikator. Należy pamiętać, iż zmiana imienia, czy nazwiska spowoduje, że wygenerowane raporty z okresu przed zmianą zostaną wyświetlone z nowymi danymi, np. jeżeli do 20.01 pracownik nazywał się Alicja Nowak, a od 21.01 nazywa się Alicja Nowakowska, to generując raport na liście wyboru pracownika będzie widniała osoba Alicja Nowakowska. Wszystkie wcześniejsze zarejestrowane wejścia/wyjścia także będą posiadały nowe dane, w tym przypadku Alicja Nowakowska. Program nie archiwizuje wcześniej zapisanych danych o pracownikach.

Chcąc przypisać pracownikowi inny identyfikator, niż ten, którego do tej pory używał, bądź zwolnić identyfikator, należy wybrać daną osobę i rozpocząć edycję. Następnie na liście wyboru odpowiednio wybrać inny, wolny identyfikator bądź opcję BRAK .

Uwaga: Przed modyfikacją, czy odpięciem od pracownika identyfikatora należy upewnić się, iż wejścia/wyjścia ze wszystkich Rejestratorów zostały zsynchronizowane z pamięcią programu. Jeżeli ta czynność nie została wykonana, a w Rejestratorach zapisane są wejścia/wyjścia z danym identyfikatorem, które nie zostały wysłane jeszcze do programu, to może wystąpić jedna z sytuacji:

  1. Gdy przypisze się identyfikator innemu pracownikowi, to wszystkie wejścia/wyjścia, które miały miejsce przed zmianą, a nie są zsynchronizowane w programie zostaną zapisane na rzecz nowego pracownika (tego, który aktualnie posiada dany identyfikator).
  2. Jeżeli usunie się identyfikator z programu, to wszystkie niezsynchronizowane przed tą operacją wejścia/wyjścia nie zostaną w ogóle dodane do bazy – zostaną utracone.
Previous Grupy
Next Synchronizacja danych