Niekompletne dane

Tematy

Wpisy dotyczące wejść i wyjść pracowników mogą być z różnych przyczyn niekompletne / nieprawidłowe np. może to oznaczać, że:

  • nie zsynchronizowano danych ze wszystkich rejestratorów,
  • pracownik nie zarejestrował zdarzenia wejścia lub wyjścia,
  • pracownik wybrał nieprawidłową akcję np. wejście zamiast wyjścia.

Aby poprawić dany wpis należy zaznaczyć wiersz tabeli a następnie kliknąć Edytuj. Pojawi się formularz w którym możemy dokonać poprawek:

W pierwszej części okna znajduje się informacja kogo dany wpis dotyczy, np. Jan Kowalski.

Druga część okna to miejsce do modyfikacji danych dotyczących wejścia. Można tam dodać lub zmienić miejsce, datę oraz godzinę wejścia/wyjścia.

Wszystkie zmiany zatwierdzamy klikając Zapisz.

Poniżej znajduje się podpowiedź programu w jakim przedziale czasowym można swobodnie dokonywać zmian, np. jeżeli dla pracownika widoczne są następujące dane:

16-05 08:00wejście16-05 10:30wyjście2h 30 min
16-05 15:00wyjściebrak wejścia
16-05 15:30wejście16-05 16:00wyjście30 min

Wówczas chcąc dodać wejście do drugiego wpisu możemy wybrać przedział czasowy od 16-05 10:31 do 16-05 15:29.

Przy edycji danych należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

  1. Wszystkie pola muszą być uzupełnione. Nie można zostawić pustych pól. Jeżeli użytkownik spróbuje dodać wpis z brakującymi danymi, program zgłosi błąd i wyświetli stosowny komunikat.
  2. Data i godzina wejścia nie może być późniejsze od daty i godziny wyjścia – program nie zezwoli na zapisanie takiej informacji.
  3. Nie jest możliwe dodawanie wpisów z datami/godzinami późniejszymi, niż aktualny czas programu (wyświetla się w górnym lewym narożniku) – w razie próby dodania takiego wpisu program zgłosi błąd i wyświetli stosowny komunikat.
Previous Zdarzenia
Next Dodawanie zdarzeń