Instalacja programu

Tematy

Przed rozpoczęciem instalacji

Dopóki nie wykonasz instalacji programu oraz sterowników nie podłączaj Rejestratora do komputera.

Ważne: Instalacja programu musi przebiegać na koncie użytkownika, które posiada pełne uprawnienia administratora. Oprogramowanie pracuje w systemach operacyjnych Windows: Xp, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (polska wersja językowa).

Przed uruchomieniem instalatora należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowane środowisko JRE (Java Runtime Environment) w wersji minimum 1.7.0. Środowisko to można pobrać bezpośrednio ze strony www.java.com lub zainstalować z dołączonej płyty CD.

Ważne: Jeśli posiadasz 64 bitowy system operacyjny, to środowisko Java również musi zostać zainstalowane w wersji 64-bitowej.

Po zainstalowaniu środowiska JRE należy uruchomić znajdujący się na płycie instalator aplikacji o nazwie „czaspro_setup_x.x.x.exe„, gdzie x.x.x jest numerem wersji programu.


Przebieg instalacji

  1. Wybierz język instalatora aplikacji – zaznacz język Polski i kliknij OK . Wciśnięcie przycisku Anuluj w którymkolwiek z okien instalatora spowoduje przerwanie procesu instalacji oprogramowania.
  2. Zapoznaj się i zaakceptuj umowę licencyjną oraz przejdź do następnego kroku klikając Dalej.
  3. Instalator automatycznie wybierze ścieżkę instalacji oprogramowania. Jeżeli jest to konieczne możesz ją zmodyfikować, aby kontynuować kliknij Dalej.
  4. Zdecyduj czy chcesz stworzyć ikonę skrótu programu na pulpicie, aby kontynuować kliknij Dalej.
  5. Proces instalacji rozpocznie się po kliknięciu Instaluj.
  6. Po zainstalowaniu oprogramowania instalator przejdzie do instalacji sterowników urządzenia.
  7. Po uruchomieniu kreatora instalacji sterowników kliknij Dalej. Kreator dokona instalacji, a po jej zakończeniu w oknie kreatora pojawi się napis „Gotowe do użycia”. Wybierz przycisk Zakończ
Next Odinstalowanie programu