Identyfikatory

Jesteś tutaj:
Tematy

Przed rozpoczęciem dodawania

Rejestrator nie może rejestrować wejść i wyjść nie mając przypisanych identyfikatorów.

W urządzeniu zapisane są identyfikatory, które zostały zakupione wraz z rejestratorem. Podczas pierwszej synchronizacji urządzenia program pobiera automatycznie zapisane w urządzeniu identyfikatory.

Jeśli chcesz dodać inne posiadane przez siebie lub dokupione identyfikatory postępuj zgodnie z opisem.


Dodawanie automatycznie

 • uruchom stronę startową programu
 • upewnij się, że urządzenie jest podłączone przewodem USB do komputera oraz ma podpięty przewód zasilający
 • kliknij przycisk Odczytaj identyfikator (znajdujący się w prawej górnej części ekranu)
 • poczekaj aż program nawiąże połączenie i przejdzie w tryb odczytywania identyfikatorów
 • gdy na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat możesz przystąpić do odczytania identyfikatora
Tryb odczytywania identyfikatora, klikając Zakończ wyłączasz tryb
 • po zarejestrowaniu zdarzenia na urządzeniu program pobierze dane identyfikatora, zatwierdź klikając Tak
 • otworzy się okno dodawania identyfikatora, w którym musisz wypełnić:
  numer – unikalny numer nadawany wg schematu: AXXXXXX, gdzie A – oznacza dowolną literę alfabetu, X – cyfrę
  uprawnienia – uprawnienia w rejestratorze
  pozostałe informacje program pobierze automatycznie
 • zakończ dodawanie klikając Zapisz

Jeśli chcesz dodać kolejny identyfikator zbliż go do urządzenia i ponownie powtórz procedurę dodawania. Gdy zakończysz dodawanie nowych identyfikatorów zamknij okno dodawania klikając Zakończ


Dodawanie ręcznie

 • otwórz zakładkę Idntyfikatory
 • kliknij przycisk Dodaj (znajdujący się tuż nad tabelką)
 • uzupełnij dane:
  numer – unikalny numer nadawany wg schematu: AXXXXXX, gdzie A – oznacza dowolną literę alfabetu, X – cyfrę
  typ – wybierz technologię w które pracuje
  kod – wybierz format wprowadzania kodu identyfikatora
  uprawnienia – uprawnienia w rejestratorze
 • zakończ klikając Zapisz

Uwaga: Do programu nie można dodać kart o takich samych, powtarzających się, numerach identyfikatora oraz numerach HEX. Przy próbie wprowadzenia już istniejącego w bazie identyfikatora program poinformuje odpowiednim komunikatem, iż operacja nie może zostać wykonana.


Edycja identyfikatora

Przycisk Edytuj pozwala zmodyfikować dane dotyczące danego identyfikatora, przy czym, jeżeli:
– został on już przypisany do jakiegoś pracownika
– nie jest on aktualnie do nikogo przypisany, ale wcześniej zarejestrował już jakieś zdarzenia wejścia/wyjścia
to będzie można zmienić dla niego wyłącznie rodzaj uprawnień.


Usunięcie identyfikatora

Przycisk Usuń usuwa identyfikator z programu w sposób trwały, tzn. nie będzie można już odzyskać jego indywidualnego numeru porządkowego ID w bazie danych. Może to spowodować problem jeśli na rejestratorze zostało zarejestrowane wejście/wyjście wykonane przez dany identyfikator, a dane te nie zostały jeszcze pobrane do bazy danych programu. W takim przypadku podczas synchronizacji z urządzeniem program nie znając już numeru ID w bazie nie doda jego wejść/wyjść do swojej pamięci.

Można usunąć tylko te identyfikatory, które nie są przypisane do żadnego pracownika. Jeśli chce się usunąć identyfikator, który jest przypisany do pracownika, należy w pierwszej kolejności odpiąć go od pracownika.

Uwaga: Przed usunięciem identyfikatora z programu upewnij się, iż wszystkie Rejestratory, które mogły rejestrować wejścia/wyjścia dla tego identyfikatora zostały zsynchronizowane.

Synchronizacja identyfikatorów

Chcąc uaktualnić w rejestratorze listę obsługiwanych przez niego identyfikatorów należy najpierw upewnić się, iż program jest w trybie komunikacji z rejestratorem. Następnie należy wybrać przycisk Synchronizuj. Po chwili zostanie wyświetlony komunikat z informacją, czy operacja się powiodła. Jeżeli tak wystarczy potwierdzić wyświetlony komunikat. W przeciwnym wypadku należy zastosować się do wyświetlonych informacji.

Previous Rejestrator
Next Grupy