Dodawanie nieobecności

Jesteś tutaj:
Tematy

Do programu można wprowadzić także informacje o nieobecnościach. W tym celu należy wybrać przycisk Dodaj. Na ekranie ukaże się lista wyboru pracowników, data oraz lista wyboru nieobecności.

Do zdarzeń można dodać inny typ wpisu z dostępnej listy:

 • Dd – dodatkowy dzień wolny od pracy
 • W – dzień wolny od pracy
 • N – inne nieobecności niepłatne
 • Np – inne nieobecności płatne
 • Nn – nieobecność nieusprawiedliwiona
 • Op – opieka
 • S – podróż służbowa
 • Ub – urlop bezpłatny
 • Um – urlop macierzyński
 • Uo – urlop okolicznościowy
 • Uwych – urlop wychowawczy
 • Uw – urlop wypoczynkowy
 • Ch – zwolnienie lekarskie
 • kliknij Dodaj
 • wybierz typ Akcji: Inna
 • uzupełnij pozostałe dane w formularzu
 • zakończ klikając Zapisz

Wpisy w zakresie nieobecności podlegają, podobnie jak pozostałe, możliwości edycji – aby tego dokonać należy zaznaczyć interesujący wiersz i wybrać przycisk Edytuj. Pojawi się okno, w którym będzie możliwe dokonanie zmiany rodzaju nieobecności na inną z dostępnej listy. Jeżeli istnieje konieczność przeniesienia nieobecności dla danego pracownika na inny dzień, to należy wpierw usunąć nieprawidłowy wpis, a następnie dodać nowy z inną datą.

Previous Dodawanie zdarzeń
Next Usuwanie zdarzeń